Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2020

sosein
0097 800b
Reposted fromxawery xawery viaolakocie olakocie
sosein
Noszenie w sercu urazy prędzej zabije ciebie niż tych, którzy są jej powodem.
— Robert J. Szmidt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolakocie olakocie
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
sosein
sosein
5282 d28a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
sosein
2800 b407 500
Reposted fromipo ipo viabarszczowa barszczowa
sosein
6638 f11a
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabarszczowa barszczowa
sosein
2943 c8e0
Reposted frombeckycue beckycue viasexandthecity sexandthecity

April 29 2020

sosein
sosein
5212 2879
Reposted fromhomczi homczi viasexandthecity sexandthecity
sosein
8220 12ae 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabarszczowa barszczowa
sosein
sosein
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabarszczowa barszczowa
sosein

Dla innych bywamy jazdami próbnymi, trofeami, wyzwaniami albo dodatkami, które uzupełniają ich tygodnie, jak listek mięty na serniku malinowym. Czasem jesteśmy polisą ubezpieczeniową, a innym razem rollercosterem, na którym można zapomnieć o podatkach, zmarszczkach i szefie, który jest dupkiem. Dla kogoś jesteśmy słońcem, wokół którego krążą myśli o trzeciej nad ranem. Zdarza nam się być niezobowiązującą rozrywką, późniejszym wyrzutem sumienia, wspomnieniem, o którym nie powie się nikomu albo bolesnym kopniakiem, który mówi: „Hej! Dojrzej!”. Jesteśmy okruchami cudzych historii, supportami przed główną gwiazdą festiwalu ich życia, szkiełkami kręcącymi się w kalejdoskopie kawiarni, ulic, galerii handlowych i klubów.

Na koniec, bywamy też dla kogoś wszystkim.

— Volantification
4564 f8e9 500
Reposted fromamatore amatore viaalmostlover almostlover
sosein
sosein
9132 298d 500
Reposted fromhrafn hrafn viablackandwhite blackandwhite
sosein
Dla mnie już od dłuższego czasu świata było za dużo. Za dużo, za szybko, za głośno.
Nie mam więc "traumy odosobnienia" i nie cierpię z tego powodu, że nie spotykam się z ludźmi. Nie żałuję, że zamknęli kina, jest mi obojętne, że nieczynne są galerie handlowe. (...) Kiedy dowiedziałam się o zapobiegawczej kwarantannie, poczułam coś w rodzaju ulgi i wiem, że wielu ludzi czuje podobnie, choć się tego wstydzi. Moja introwersja, długo zduszana i maltretowana dyktatem nadaktywnych ekstrawertyków, otrzepała się i wyszła z szafy.
— Olga Tokarczuk - "Okno"
sosein
3242 575f
Reposted fromBabson Babson viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
sosein
sosein
9516 e1e3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...